รายชื่อสถานีตำรวจในจังหวัดชุมพร

 

 

 

       ชื่อสถานีตำรวจ

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

กองกำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัด

0-7750-1039

-

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองชุมพร

0-7751-1002

0-7751-1222

สถานีตำรวจภูธรอำเภอหลังสวน

0-7754-1408

0-7754-1408

สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าแซะ

0-7759-9247

0-7759-9251

สถานีตำรวจภูธรอำเภอปะทิว

0-7759-1209

0-7759-1209

สถานีตำรวจภูธรอำเภอละแม

0-7755-9091

0-7755-9118

สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งตะโก

0-7753-6027

0-7753-6027

สถานีตำรวจภูธรอำเภอพะโต๊ะ

0-7753-9073

0-7753-9073

สถานีตำรวจภูธรอำเภอสวี

0-7753-1007

0-7753-1007

สถานีตำรวจภูธรตำบลปากน้ำชุมพร

0-7752-1144

0-7752-1144

สถานีตำรวจภูธรตำบลปากน้ำหลังสวน

0-7755-1040

0-7755-1040

สถานีตำรวจภูธรตำบลนาสัก

0-7750-5768

0-7762-0001

สถานีตำรวจภูธรตำบลวิสัยเหนือ

0-7755-6099

0-7755-6099

สถานีตำรวจภูธรตำบลสลุย

0-7752-0240

0-7752-0240

สถานีตำรวจภูธรตำบลมาบอำมฤต

0-7757-8475

0-7757-8475

สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านในหูต

0-7759-5135

0-7759-5135

สถานีตำรวจภูธรตำบลปากตะโก

0-7757-9191

0-7757-9191