รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดชุมพร

 

 

       ชื่อโรงพยาบาล

เบอร์โทรศัพท์

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

0-7750-3672-4

โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร

0-7752-1751

โรงพยาบาลหลังสวน

0-7754-1770-1

โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน

0-7755-1250

โรงพยาบาลท่าแซะ

0-7759-9026-28

โรงพยาบาลปะทิว

0-7759-1028,0-7759-1170

โรงพยาบาลละแม

0-7755-9115-7

โรงพยาบาลทุ่งตะโก

0-7753-6046,0-7758-5045

โรงพยาบาลพะโต๊ะ

0-7753-9044-6

โรงพยาบาลสวี

0-7753-1206,0-7753-1394-5

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์

0-7750-5005-7

โรงพยาบาลมาบอำมฤต

0-7757-8457,0-7757-8478

 

 

รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชุมพร

 

       ชื่อโรงพยาบาล

เบอร์โทรศัพท์

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

0-7750-3238-40

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

0-7750-4800-13

โรงพยาบาลหมอเล็ก

0-7750-2809