หัวข้อข่าว :Download e-Radio สื่อสารด้วยวิทยุคมนาคมผ่านระบบ Internet
โดย : Admin

e-Radio กองวิศวกรรมการแพทย์
ความสามารถของโปรแกรม
1. ติดต่อสื่อสารผ่านระบบ Internet ด้วยการสื่อสารด้วยเสียงพูด หรือ voIP
2. การเชื่อมต่อระบบวิทยุคมนาคม เพื่อใช้วิทยุคมนาคมติดต่อผ่านระบบ Internet
3. เพิ่มระยะทางการติดต่อสื่อสาร
4. ประหยัดค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติม http://eradio-med.moph.go.th

จำนวนผู้อ่าน 10416 คน
ปิดหน้าต่างนี้