หัวข้อข่าว :การอบรมช่างโรงพยาบาล หลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ขั้นพื้นฐาน
โดย : งานมาตฐานการจัดระบบ

ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรม ริเวอร์ไรน์ เพลส อ.เมือง จ.นนทบุรี
ส่งหนังสือสมัครได้ที่

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์
88/33 ถ.สาธารณสุข 8 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2951-0187 ต่อ 1331

หมายเหตุ หลักสูตรนี้เป็นการอบรมการซ่อมบำรุงขั้นพื้นฐาน จึงเหมาะสำหรับช่างมือใหม่ ด้านการซ่อมเครื่องมือแพทย์
*** ไม่มีค่าลงทะเบียน อบรมฟรี แต่ต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกปฏิบัติเอง โดยสามารถนำหลักฐานการซื้อไปเบิกที่โรงพยาบาลต้นสังกัดได้

เปิด web ดาวน์โหลดเอกสารไปที่ ลิงค์...
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/1380275c6c8af4f3

หรือที่

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inboxเปิดลิงค์ได้ที่
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/1380275c6c8af4f3

หรือที่

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/1380275c6c8af4f3
หรือที่

จำนวนผู้อ่าน 779 คน
ปิดหน้าต่างนี้