ข้อมูลสนับสนุนการใช้ e-Radio ผ่านโปรแกรม eQSO Software


ระบบ e-radio สนับสนุนการใช้วิทยุคมนาคมระยะไกล  Server: 203.157.80.80 Port: 10024 และ e-Radio Web Board

e-Radio หมายถึง วิทยุคมนาคมที่ทำการถ่ายทอดสัญญาณผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ในการถ่ายทอดสัญญาณระยะไกล 


1. โปรแกรม e-Radio หรือ eQSO Software รุ่นปรับแก้เพื่อใช้ในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข 

       ปัญหาระบบสื่อสารฯ       ประโยชน์ของระบบ e-radio  และ การใช้โปรแกรม e-radio ทั้ง 2 แบบ  

         โปรแกรมที่เกี่ยวข้องสำหรับระบบ e-Radio

     1.1 e-RadioRFGATEWAY โลโก้ กองวิศวกรรมการแพทย์   ช่วยในการตั้งค่าต่างๆ

     1.2 Version 2 สำหรับเชื่อมต่อวิทยุคมยาคมหน้ากว้าง(กระทรวงสาธารณสุข)

     1.3 Version 3 สำหรับผู้ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์หน้ายาว(กระทรวงสาธารณสุข)

     1.4 Version 4 สำหรับผู้ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์หน้ากว้าง(กระทรวงสาธารณสุข)

     1.5 Version 5 รุ่นนเรนทร ปรับปรุงสำหรับผู้ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์,รุ่นปรับปรุงที่ไม่ต้อง Install

     1.6 Version 6 รุ่นนเรนทร GateWay สำหรับเชื่อมต่อวิทยุ และการประยุกต์ใช้อื่นๆ

     1.7  e-Radio Client รุ่นนเรนทร  (หน้ากว้าง ,มี Auto -Reconnect  โลโก"นเรนทร" ,setup ,มี shortcut ที่ desktop). [ล่าสุด]

     1.8  ล่าสุด  e-Radio Client รุ่นนเรนทร  สำหรับหน้าจอ 800X600 (มี รุ่นหน้าจอ 1024x800 เพิ่มมาด้วย)
            ปรับปรุงใหม่ (หน้ากว้าง  ,มี Auto -Reconnect  โลโก"นเรนทร" ,setup ,มี shortcut ที่ desktop).. [ล่าสุด]

            Note : Auto -Reconnect : มีไว้เพื่อ ให้ เชื่อมต่อกับ server โดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมหลุดจากระบบ

     1.9  e-Radio Gateway รุ่นนเรนทร  ปรับปรุงใหม่ (หน้ากว้าง, โลโก"นเรนทร",setup, มี shortcut ที่ desktop).. [ล่าสุด]

            ใช้สำหรับสถานี LINK และ Applications ต่างๆ
2.การตั้งค่าโปรแกรม e-Radio ผ่านโปรแกรม eQSO Software และ  การตั้งค่าอย่างง่ายๆ

3.การตั้งค่าโปรแกรม RF GateWaye สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมยี่ห้อ GM300
4.การออกแบบระบบ e-radio เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสาร

5. ตัวอย่างการเช็คความชัดเจนในระบบวิทยุคมนาคม สถานีควบคุมข่ายฯ

6. ปัญหาการใช้โปรแกรม และการแก้ไขรวมถึงการตั้งนามเรียกขาน

7. รูปแบบการถ่ายทอดการประชุม การซ้อมแผนไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่

8. ตัวอย่างโครงข่าย Radionetwork  ,ตัวอย่างสถานีถ่ายทอดสัญญาณ  และรายละเอียดตามรูปประกอบ

9. วงจร RadioModem  และชุด Radio Modem GM300    ออกแบบให้สามารถใช้กับ BOX โทรศัพท์ RJ-11 

    PCB RadioModem  การปรับระดับสัญญาณเสียงเพิ่ม หรือลด ภายในชุด Radio Modem

10. ชุด Radio Modem วิทยุยี่ห้อ ICOM IC 2100,2200  หากมีเวลาลองทำใช้งานดู ICOM F111,F310   Radio Modem  ลักษณะของแจ็คไมโครโฟนวิทยุ KENWOODTM-261 ,ICOM IC-229

11. ลักษณะของสถานี LINK จะประกอบด้วยอุปกรณ์ตามรูป  ตัวอย่างเท่านั้น   หน้าที่และการทำงานของสถานี LINK

12. การใช้พอร์ต USB กับโปรแกรม e-Radio ในการเชื่อมต่อสถานี LINK

13. คุณสมบัติเฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคม สำหรับระบบ e-Radio  และ คอมพิวเตอร์ ใช้เป็นจังหวัดนำร่องสนับสนุนงบประมาณ   โดยศูนย์นเรนทร     สำหรับระบบ  Radio Link  (โครงการจากศูนย์นเรนทร  ขอให้จังหวัดตามรายชื่อขอขยายข่ายฯมาด้วย)

14.ข้อมูลการอบรมระบบ VoIP รุ่นที่ 1 วันที่ 9-13 ก.ค. 50 จังหวัดเลย และ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-27 ก.ค.50 จังหวัดตราด (ตารางอบรม) และโครงการอบรมฯ    ความเป็นมา e-Radio  ข้อมูลบรรยายความรู้ระบบ e-radio  และ ข้อมูลโครงการ e-Radio

15. อุปกรณ์สำหรับสถานี e-Radio LINK     และสถานี LINK ประเภทเครื่องวิทยุคมนาคชนิดมือถือ

16. วิธีการทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต   และ ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ท

17. วิธีการติดตั้งสถานี LINK ชุด Radio Modem ที่แจกจ่ายจากการอบรม  และ  ลักษณะ Radio Modem

18. เครือข่ายสื่อสาร ระบบ e-Radio ตามแผนที่ประเทศไทย ณ วันที่ 14 สิงหาคม 50     สถานี e-radio ตามโครงการ

19. คู่มือ Radio Modem รุ่น Telbox

20. ผลขยายข่ายสื่อสารระบบ e-radio สำหรับศูนย์นเรนทร และศูนย์วิศวกรรมการแพทย์

21. สาย OPTIONAL OPC 617 มีประโยชน์อย่างไร (ถึงจำเป็นต้องมี)

22. เครื่องมือ Remoteชั้นเยี่ยม สำหรับช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกใช้งานง่าย เพื่อการตั้งสถานี LINK

    22.1  Download Software ที่นี่   

    22.2  Donwload Software TeamViewer 3 รุ่นที่ไม่ต้อง Install

    22.3  Download บน Website  TeamViewer   

    22.4  Download คู่มือการใช้ TeamViewer 3

    22.5  วิธีการติดตั้งโปรแกรม Teamviewer 3  ดูได้ที่นี่ครับ 

    22.6  การตั้งค่าเพื่อการรีโมทระยะไกล แบบรวบรัด พร้อมตัวอย่างการตั้งค่า (ตัวอย่าง)

23. โปรแกรมควบคุมระบบ LAN สำหรับการฝึกอบรม

24. โปรแกรม TeamSpeak  สื่อสารทางเสียงผ่านคอมพิวเตอร์ต่อใช้งานที่ Server:203.156.164.75

 

Radio Link  เครื่องวิทยุคมนาคมรุ่นต่างๆ

 

ยี่ห้อ รุ่น คู่มือ
Motorola  GM300  
ICOM  IC 2100  IC2200  F111  F310  IC 229 ,IC 281 F110 F111 F1020  IC2100
KENWOOD  TM-261  
Yaesu  FT 1500  FT 2800M