FILE DOWNLOAD
ผลอนุญาตการขอขยายข่ายสื่อสาร
เลือกแสดงผลเฉพาะจังหวัด
1 เรื่อง อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม รพ.โป่งน้ำร้อน : จังหวัด
ดาว์นโหลด : 536 ครั้ง
2 เรื่อง อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมŨ : จังหวัดยะลา
ดาว์นโหลด : 229 ครั้ง
3 เรื่อง อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมŨ : จังหวัดยะลา
ดาว์นโหลด : 175 ครั้ง
4 เรื่อง อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมŨ : จังหวัดยะลา
ดาว์นโหลด : 148 ครั้ง
5 เรื่อง อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมŨ : จังหวัดราชบุรี
ดาว์นโหลด : 184 ครั้ง
6 เรื่อง อนุญาตให้ขยายข่ายสื่อสาร สสจ.ยโสธร : จังหวัดยโสธร
ดาว์นโหลด : 320 ครั้ง
7 เรื่อง อนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม รพ.กิ่งอ.พัฒนา : จังหวัดระยอง
ดาว์นโหลด : 375 ครั้ง
8 เรื่อง อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม สสจ.ยะลา : จังหวัดยะลา
ดาว์นโหลด : 248 ครั้ง
9 เรื่อง อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม จังหวัดยะลา : จังหวัดยะลา
ดาว์นโหลด : 245 ครั้ง
10 เรื่อง อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม : จังหวัดระนอง
ดาว์นโหลด : 266 ครั้ง
11 เรื่อง อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม สสจ.ระนอง (กระบุรี,กะเปอร์,ละอุ่น) : จังหวัดระนอง
ดาว์นโหลด : 232 ครั้ง
12 เรื่อง อนุญาตให้ตั้งสถานี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม สสจ.ระนอง : จังหวัดระนอง
ดาว์นโหลด : 181 ครั้ง
13 เรื่อง อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม สสจ.ระนอง รพ.ต่างๆ : จังหวัดระนอง
ดาว์นโหลด : 159 ครั้ง
14 เรื่อง อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม สสจ.ระนอง : จังหวัดระนอง
ดาว์นโหลด : 185 ครั้ง
15 เรื่อง อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม สสจ.ระนอง(รพ.กะเปอร์) : จังหวัดระนอง
ดาว์นโหลด : 248 ครั้ง

หน้าแสดงผล : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Power by : Webmaster , Medical Engineering Division....