กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์


สนง.สบส. เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช (สาขาสุราษฎร์ธานี) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
26/10   หมู่ที่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี   84000
โทร 077-200-149 : Fax.077-200-150