ข้อมูลจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารซ่อม(เดิม) < คลิกเพื่อ ดูรายละเอียด >
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  < คลิกเพื่อ ดูรายละเอียด >                                                       
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ << ดูรายละเอียด >>

ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ขนาด 10 คัน พร้อมถนน คสล. << ดูรายละเอียด >>
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 << ดูรายละเอียด >>

ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 << ดูรายละเอียด >>

ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ด้านหลังโรงซ่อม << ดูรายละเอียด >>
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นลาน คสล. << ดูรายละเอียด >>
ประกาศ สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล. ด้านหน้าอาคารอำนวยการศูนย์ฯ << ดูรายละเอียด >>
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด << ดูรายละเอียด >>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
<< ดูรายละเอียด >>
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   << ดูรายละเอียด >>
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ครั้งที่ ๒)   << ดูรายละเอียด >>
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก << ดูรายละเอียด >>
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก << ดูรายละเอียด >>
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงาน  << ดูรายละเอียด >>
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วบล็อคคอนกรีตบริเวณรอบสำนักงาน  << ดูรายละเอียด >>
ปีงบประมาณ 2557
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน   << ดูรายละเอียด >>
สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักในสำนักงาน  << ดูรายละเอียด >>
สอบราคาจ้างเทคอนกรีตพื้นบริเวณสำนักงาน  << ดูรายละเอียด >>
สอบราคาจ้างซ่อมเสาตอม่อภายในสำนักงาน  << ดูรายละเอียด >>
สอบราคาปรับภูมิทัศน์พื้นที่ ๔๐๐ ตารางวา  << ดูรายละเอียด >>