สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๖ จังหวัดชลบุรี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข

โครงสร้าง
แผนประจำปี

นายปพน  ทองอินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาพ เขต ๖ จังหวัดชลบุรี

     ประมวลภาพสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วม    
โรงพยาบาล ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี

 
งานบริหาร
งานสนับสนุน
งานพัฒนา

  ประกาศสอบราคา

1.สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารซ่อม(เดิม) < ดูรายละเอียด >
2.สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย < ดูรายละเอียด >
3.สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน < ดูรายละเอียด >
4.สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักในสำนักงาน < ดูรายละเอียด >
5.สอบราคาจ้างเทคอนกรีตพื้นบริเวณสำนักงาน < ดูรายละเอียด >
6.สอบราคาจ้างซ่อมเสาตอม่อภายในสำนักงาน  < ดูรายละเอียด >
7.สอบราคาปรับภูมิทัศน์พื้นที่ ๔๐๐ ตารางวา < ดูรายละเอียด >

 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

1.ปรับปรุงอาคารซ่อม(เดิม) < ดูรายละเอียด >
2.ก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย < ดูรายละเอียด >
3.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน < ดูรายละเอียด >
4.ซ่อมแซมบ้านพักในสำนักงาน < ดูรายละเอียด >
5.เทคอนกรีตพื้นบริเวณสำนักงาน < ดูรายละเอียด >
6.ซ่อมเสาตอม่อภายในสำนักงาน < ดูรายละเอียด >
7.ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ ๔๐๐ ตารางวา < ดูรายละเอียด >

 

หน่วยงานราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการ
กองวิศวกรรมการแพทย์
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1(ราชบุรี)
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 2(ขอนแก่น)
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 3(นครสวรรค์)
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 4(นครราชสีมา)
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 5(อุบลราชธานี)
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6(เชียงใหม่)
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 7(สงขลา)
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 9(สุราษฎร์ธานี)
 
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก
ข่าวสด
มติชน เนชั่น
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
ฐานเศรษฐกิจ siamsport
Electronic & computer
วราดอทคอม วงจรอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทูเดย์
Advice เจไอบี
Bcoms
ทั่วไปหลายหลาก
Thaiware   Thaiload Thaimail

Thaicom  Mthai   Thaitour
ค้นหา
Google   Sanook

Thaiquest  
สาระแน
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๖ จังหวัดชลบุรี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข

๗๖ หมู่ ๕  ถ.อ่างศิลา - บางแสน  อ.เมือง  จ.ชลบุรี   ๒๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๙-๗๒๓๓ , ๐-๓๘๓๙-๗๔๖๔  แฟกซ์ ๐-๓๘๓๙-๘๑๒๒

http://203.157.80.3/center8/