รหัสวิทยุ

 

รหัส
ความหมาย
รหัส
ความหมาย
ว 00
คอย , คอยก่อน
ว 39
จราจรคับคั่ง
ว 0
คำสั่ง , ขอรับคำสั่ง
ว 40
เกิดอุบัติเหตุ
ว 1
ขอทราบที่อยู่
ว 41
สัญญาณไฟชำรุด
ว 2
ได้ยินแล้วตอบด้วย , ตอบ
ว 42
ขบวนยานพาหนะ
ว 3
ทบทวนข้อความอีกครั้ง
ว 43
จุดตรวจยานพาหนะ
ว 4
ปฏิบัติหน้าที่
ว 59
ให้งดใช้วิทยุเด็ดขาด
ว 5
ปฏิบัติราชการลับ
ว 60
มีญาติต้องการพบ
ว 6
ติดต่อ , ขอติดต่อโดยตรง
ว 61
ขอบคุณ
ว 7
ภาวะคับขันช่วยด้วย
ว 62
ของฝาก
ว 8
ข้อความข่าวส่งทางวิทยุ
ว 63
บ้านพัก
ว 9
เหตุฉุกเฉิน , ด่วน
ว 64
ธุรกิจส่วนตัว
ว 10
หยุดรถยนต์ปฏิบัติงาน ใช้วิทยุ
ว 65
พบปะสังสรรค์
ว 11
หยุดรถยนต์ไม่ปฏิบัติงาน ใช้วิทยุ
ว 71
ป่วย
ว 12
หยุดรถยนต์ไม่ใช้วิทยุ
ว 78
อนุมัติ
ว 13
ติดต่อทางโทรศัพท์
ว 80
รายงานตัว
ว 14
เลิกปฏิบัติหน้าที่
01 ที่ทำงาน
ว 15
ให้ไปพบ ทันที
02 ที่บ้าน
ว 16
ทดสอบความชัดเจน
เหตุ 111
ลักทรัพย์
ว 16-1  รับฟังไม่ชัดเจนเลย
เหตุ 121
วิ่งราวทรัพย์
ว 16-2  รับฟังได้ค่อนข้างยาก ข้อความขาดหายบางตอน
เหตุ 131
ชิงทรัพย์
ว 16-3  รับฟังได้พอสมควร
เหตุ 141
ปล้นทรัพย์
ว 16-4  รับฟังได้ดีชัดเจน
เหตุ 200
ทำร้ายร่างกาย
ว 16-5  รับฟังได้ชัดเจนดีมาก
เหตุ 241
๋ฆ่าคนตาย
ว 17
จุดอันตรายห้ามเข้า
เหตุ 510
สงสัยเป็นระเบิด
ว 18
นำรถยนต์ออกลองเครื่อง
เหตุ ก.พ.
เกิดเพลิงไหม้
ว 19
สถานีวิทยุถูกโจมตี
601
สายอากาศ
ว 20
ตรวจค้น , จับกุม
602
เครื่องวิทยุคมนา่คม
ว 21
ออกจาก
603
รถยนต์
ว 22
ถึง
604
โทรศัพท์
ว 23
ผ่าน
605
อาหาร
ว 24
ขอทราบเวลา
606
ดูทีวี
ว 25
ไปที่จุดหมาย
607
อาบน้ำ
ว 26
ใช้ ว ให้น้อย
608
บุคคลภายนอก
ว 27
ติดต่อทางโทรพิมพ์
609
ความถี่ภายนอก
ว 28
ประชุม ปรึกษา
 
ว 29
มีราชการใด
 
ว 30
ขอทราบจำนวน
 
ว 31
ความถี่วิทยุช่อง 1
 
ว 32
ความถี่วิทยุช่อง 2
 
ว 33
ความถี่วิทยุช่อง 3
 
ว 34
ความถี่วิทยุช่อง 4
 
ว 35
เตรียมพร้อม
 
ว 36
เตรียมพร้อมเติมกำลัง
 
ว 37
เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
 
ว 38
เตรียมพร้อม 1 ใน 3