การสัมนาเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์กองวิศวกรรมการแพทย์
ประจำปีงบประมาณ 2556 13-16 สิงหาคม 2556 ณ.บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะตรวจราชการ
และติดตามการพัฒนาเครือข่ายบริการด้านโรคหลอดเลือดสมอง
และไม่ติดต่อ จ.บุรีรัมย์ 11 กรกฎาคม 2556
อธีบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๔ (นครราชสีมา)
28 สิงหาคม 2556
Medical Engineering News
เว็บไซต์ข่าวสารด้านวิศวกรรมการแพทย์
กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เชิญร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ นายบรรจง ทองดีนอก
ณ.ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๔ นครราชสีมา ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
(ภาพบรรยากาศ 1 2 3)
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๔ เตรียมความพร้อมและจัดทีมออกสำรวจ
อุทกภัยในเขตรับผิดชอบ
ประมวลภาพกิจกรรม
ลิงค์จังหวัด
ข่าวสาร


เข้าดำเนินการย้ายและติดตั้งเครื่อง x-ray ให้กับโรงพยาบาลพล ตามร้องขอ ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2556
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่๔
ถวายรถยนต์จำนวน ๒ คันให้กับวัด 18 ตุลาคม 2556...อ่านต่อ
นำเสนอผลงานด้วยวาจาในการประชุมวิชาการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ระหว่างวันที่ ๔-๖กันยายน ๒๕๕๖ ณ.โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดซ์ แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต