ฐานข้อมูลมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์
 
ลำดับ ชื่อครุภัณฑ์ รายละเอียด ปี พ.ศ. ที่กำหนด
1 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบสูญญากาศ 700 ลิตร open 2007
2 เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ infusion Pump open 2007
3 เครื่องเอกซเรย์ 50 mA open 2007
4 เครื่องเอกซเรย์ 300 mA 125 kV open 2007
5 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ทรงสูง open 2007
6 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 kW open 2007
7 เครื่อง Untrasound open 2007
8 เครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดควบคุมอุณหภูมิ open 2007
9 เครื่องตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ open 2007
10 เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ ขนาดเล็ก open 2007
 
หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

รายละเอียดข้อมูลสอบถามได้ที่ กองวิศวกรรมการแพทย์ 0-2951-0187